برگزاری اولین جشنواره کسب و کار آفرینی دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری اولین جشنواره کسب و کار آفرینی دانشگاه شهید بهشتی
به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، اولین جشنواره کسب و کار آفرینی دانشگاه شهید بهشتی، در روز 25 آبان ماه 1400 با حضور تعداد زیادی از استارتاپ‌ها و شرکت های دانش بنیان متشکل از دانشجویان، مهندسین و اساتید کارآفرین مستقر در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی، برگزار شد.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

​​​​​​​​​​​​​​

دسته بندی ها​​​​​​​

​​بایگانی ها