مروری بر حضور عوامل این شرکت در پروژه‌ها و رویدادهای مهم اخیر می‌پردازیم: