​آموزش پرسنل با دانش

شرکت توسعه فناوران کارا با حرکت در راستای نوآوری و تکنولوژی‌های دوستدار محیط‌زیست، سعی دارد تا نیروهای با دانش، فعال و کاملا آشنا با علم و تکنولوژی روز دنیا تربیت کند تا حرکت در این جهت را برای تمامی جامعه تسهیل نماید.
آشنایی با سوابق آموزشی شرکت